Dialogisk læsning

I Børnehuset LEO er dialogisk læsning en forankret aktivitet i vores ugeplan.

 

Dialogisk læsning handler om at have en dialog med det barn, du læser højt for, sideløbende med du læser højt. Det overordnede formål er, at barnet gradvis udvikler sig til at være den, der ‘fortæller’ billedbogen.

Metoden er baseret på en generel teori om, at erfaring og øvelse gør mester – og særligt på at erfaring med at bruge sprog, at modtage konstruktiv og positiv feedback omkring sit sprog samt at være sammen med en voksen omkring en billedbog kan fremme børns sproglige udvikling.

 

Der er mange fordele ved dialogisk læsning, såsom at det styrker barnets ordforråd, forståelse og kommunikationsevne.
Ved at læse den samme bog op for barnet over en længere periode, vil barnet danne sig en forståelse for de ord der bliver læst op. Dette sker ved at inkludere barnet som medfortæller vha. stille spørgsmål samt at have en åben dialog mm. Igennem dette sikrer man at barnet får en bredere forståelse for bogens indhold samt de nye ord. Dialogisk læsning skaber samtidig også tryghed og ro, da barnet efterhånden bliver bekendt med bogen og stemningen.
Det er vigtigt det er den samme bog man læser op i en periode, så barnet vænner sig til bogens handling, sprogbruget, ordene, lydene, stemningen osv. Desuden styrker dialogisk læsning barnets tro på sig selv og sine evner(self-efficacy), da barnet er blevet vant til ovenstående (bogens indhold, ord osv.). Barnet vil med selvsikkerhed kunne svare på den voksnes spørgsmål, eftersom de nu ved, hvad bogen handler om og hvad ordene betyder osv. Ydermere kommer denne selvsikkerhed af at de føler sig trygge.

Det er den amerikanske udviklingspsykolog G.J. Whitehurst, der først har beskrevet dialogisk læsning.