En tur til Volden

 

Fokus på natur, udeliv og science i Børnehuset LEO

 

Vi arbejder med at skabe pædagogiske læringsmiljøer i Børnehuset LEO, som skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får gjort sig positive erfaringer af natur og udeliv. Vi skaber rum, leg og læring for børnene, så de derigennem stifter bekendtskab med genkendelighed og succesoplevelser i og af naturen.


Derfor har vi i Børnehuset LEO faste ture dage, (samt bruger udearealer så meget som muligt), hvor vi tager på ture med børnene. Dette kan blandt andet være natur- legepladser, forhindringslegepladser ude ved Utterslev Mose, Volden og m.m. Hvor børnene frit kan bevæge sig på større arealer og der rig mulighed for kropslig udfoldelse.


Bevægelse i naturen stimulerer sanser, muskler, knogler og led og styrker dermed den fysiske og motoriske udvikling.


Undersøgelser viser, at et barn, der dagligt kommer ud i naturen, har en bedre motorik, er bedre til at koncentrere sig, er mere fantasifuldt, mindre syg og i det hele taget gennemgår en mere alsidig udvikling.