Leg og Læring – på legepladsen

I Børnehuset Leo vægter vi LEG OG LÆRING højt.

Med leg og læring udvikler børn nye kompetencer hurtigt. Nemlig ved at de har det sjovt, samtidig med at, de lære noget nyt. Leg er i sig selv en essentiel del af børns læring og udvikling og ved, at engagere børn i diverse lege og lade dem benytte lærerigt legetøj er børnene ikke bevidste med, at det er tale om læring. Samtidig stifter børnene bekendtskab med deres nye færdigheder og ubevidste kompetencer, som er en del af lærlingen processen. Det giver også mulighed for socialt samspil med andre børn så de danner gode relationer til hinanden.


Vores opgave er at sørge for at der er de rette materialer og remedier i brug til at udvikle børnenes kompetencer som, det grov- og finmotoriske, benytter vi i Leo bl.a. bolde, sjippetorv, kridt, ringkast og stylter til udendørsleg så børnene har rig mulighed for at udforske nye former og måder at bruge kroppen på. Der bliver opbygget koncentration, fordybelse, udholdenhed, balancegang, teamplay og venskaber.


En god dialog med børnene sker oftest i sandkassen hvor kreative rollelege bliver opfundet og hvor det sproglige bliver udviklet. Der lærer børnene også at: dele, bytte, og sætte fantasien i spil på en verbal måde, hvor man oftest vil høre børnene i at forhandle sig i lege.