Venskaber er altid i fokus hos Børnehuset LEO

Børns relationer og venskaber til hinanden spiller en stor rolle i børns hverdagsliv. At kunne knytte venskaber og indgå i legerelationer i daginstitutionerne har afgørende betydning – både for børnenes trivsel her og nu og for deres videreudvikling og læring. Fra forskning ved vi, at leg og forholdet til andre børn har sat sig tydelige spor i unges og voksnes erindringer om institutionslivet.

De pædagogiske læringsmiljøer i Børnehuset LEO skal både understøtte barnets daglige trivsel og sociale omgang med de andre børn og bidrage til, at barnet får erfaringer med at begå sig i verden udenfor. Samarbejdet med forældrene er centralt for barnets sociale læring og udvikling.

Fire vigtige værdier:

- Tolerance: At acceptere og se forskelligheder som en styrke og behandle hinanden ligeværdigt.
- Respekt: At acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen, at være en god kammerat over for alle og at rumme andres væremåde.
- Omsorg: At udvise interesse, medfølelse bekymring og hjælpsomhed over for andre.
- Mod: At turde sige fra og markere egne grænser, at være modig og en god kammerat, der reagerer på uretfærdighed.

 

Siden er ved at blive opdateret. Kig venligst tilbage lidt senere...