Vuggestuen i Børnehuset LEO

Vuggestuen i Børnehuset LEO anvender det rumlige rytmikrum til fysisk udfoldelse og kreative aktiviteter.

 

Barnet er i verden gennem kroppen, og når det støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen lægges fundamentet for fysisk og psykisk trivsel. Det pædagogiske læringsmiljø som Børnehuset LEO forsøger at skabe, inviterer barnet til at få kropslige erfaringer i et miljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale understøtter det enkelte barn og skaber fleksible, inkluderende læringsmiljøer.