Vuggestuen på tur

Barnet gør sig erfaringer i verden gennem kroppen, og når det støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen, lægges fundamentet for fysisk og psykisk trivsel.

 

Det pædagogiske læringsmiljø skal invitere barnet til at få kropslige erfaringer i et miljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale understøtter det enkelte barn og skaber fleksible, inkluderende læringsmiljøer. Kropsidentiteten udvikles gennem kropslige erfaringer i sociale samspil, og barnet skal derfor i det pædagogiske læringsmiljø have mulighed for at erfare sin omverden både med og gennem kroppen. Kroppen har en fysisk dimension – et biologisk system, der består af mange dele med forskellige funktioner, samspil og reaktioner. Herudover har kroppen en eksistentiel dimension. Vha. sanserne opfatter og begriber barnet verden. Det pædagogiske læringsmiljøskal derfor stimulere de tre motoriske grundsanser: taktilsansen, den vestibulære sans/labyrintsansen, muskel-led-sansen, sammen med de øvrige fire sanser: lugtesansen, synssansen, smagssansen, høresansen.

 

Det har afgørende betydning for barnets motoriske udvikling og automatiseringen af bevægelser. Et sanseligt læringsmiljø skal tilgodese en æstetisk dimension, hvor barnets legende undersøgelser og kreative eksperimenter med bevægelse er i centrum. Der skal både være plads til barnets kropslige ”væren” og ”gøren” i Børnehuset LEO.