Kost- og sukkerpolitik i Børnehuset LEO

Børnehuset Leo har valgt at have fokus på børnenes ernæringsmæssige sundhed i samarbejde med forældrene, da børns vækst, udvikling og modning kræver en sund balanceret kost, med et relativt stort indhold af specifikke næringsstoffer, vitaminer og mineraler.

Sunde spisevaner i barndommen og madens sammensætning har afgørende betydning, for at fremme børns sundhed. De kost - og spisevaner der etableres tidligt i barndommen, videretages med ind i voksenlivet fastslår flere studier. Ydermere påvises det, at fejlernæring og øget vækst hos børn i de første leveår, kan have indflydelse på udviklingen af livsstilssygdomme senere hen i livet, såsom hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes.

 

 

 

Formål

Vi ønsker at etablere sunde kost – og spisevaner hos institutionens børn. Vi har derfor valgt at føre en kostpolitik, som kan være en inspirationskilde til fremtidige kostvaner. Vi ønsker i samarbejde med forældre at plante små sunde frø via kosten, så det enkelte barn har de bedste forudsætninger for at udvikle både intellektuel og fysisk.

 

 

 

 

Ydelse og faglighed

I samarbejde med ledelse, personale og forældre er det blevet besluttet at ALLE institutionens børn medbringer en sund og nærende madpakke som efterlever anbefalingerne. Madpakken skal dække alle måltider pånær morgenmad, som huset tilbyder.

Ideer og madpakkeinspiration med fokus på høj næringsstoftæthed og lav energitæthed er blevet introduceret af vores ernæringsekspert, som er uddannet Professionsbachelor i Ernæring og sundhed med speciale i børneernæring.

 

 

 

NNR og De officielle Kostråd

De Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR 2012) hviler på et videnskabeligt grundlag, idet de er udarbejdet af eksperter fra de nordiske lande. Disse næringsstofanbefalinger angiver retningslinjerne for, hvordan en sund kost bør sammensættes, herunder kostens fordeling af kulhydrat, fedt og protein samt kostfibre, vitaminer og mineraler.

De officielle Kostråd fra Fødevarestyrelsen (Fødevarestyrelsen 2015) bygger på NNR, og disse anvendes til rådgivning og vejledning omkring bl.a. kostvaner. NNR og De officielle Kostråd har til hensigt at fremme sundhed og velvære samt forebygge overvægt og livsstilssygdomme i den nordiske befolkning.

Disse anbefalinger bør afspejle børnenes madpakker og forældrene til børnene er selv forpligtet til at efterleve dette.

 

 

 

 

Sukkerpolitik

Børnehuset har indført en sukkerpolitik, hvilket betyder at institutionens børn IKKE må medbringe sukkerholdige drikke- og madvarer i deres madpakke. Under særlige fejringer som fx. højtider og fødselsdag kan forældrene medbringe fx. frugt, boller eller sukkerfrie kager.

 

Links

 

Kampagnen: ”Gi´ madpakken en hånd” - Inspiration til en sund og nærende madpakke, som lever op til anbefalingerne

https://altomkost.dk/tips/til-maaltiderne/madpakker/gimadpakkenenhaand/

https://altomkost.dk/publikationer/publikation/pub/hent-fil/publication/gimadpakken-en-haand/

https://altomkost.dk/tips/til-maaltiderne/madpakker/tips-til-madpakken/