Forældresamarbejde

Forældresamarbejde i Børnehuset LEO

 

I vores arbejde som pædagoger og relationsarbejdere, er dialog et vigtigt begreb, da det er i den daglige kommunikation med forældrene, at tillid og loyalitet fremmes og danner grundlag for det samarbejde, der er nødvendigt for at give børnene en udviklende hverdag, som de har krav på og brug for. Set i et samfundsperspektiv, skaber dette en positiv socialiseringsproces, der er adgangsgivende til et rigt og mangfoldigt liv for børnene i Børnehuset LEO.   

 

Vi tager udgangspunkt i at forældrene kender deres barn bedst og at hjemmet er barnets base. Derfor er det vigtigt vi får etableret et gensidigt, respektfuldt og åbent forældresamarbejde. Forældrene indgår i forældresamarbejdet i Børnehuset LEO, hvor forældrene forpligter sig til at indgå i de rammer der sættes. Vi bestræber os på at tydeliggøre, hvilke forventninger vi har til forældrene, samt hvilket ansvar der påhviler pædagogerne. Derfor skal vi holde fokus på samspillet med hinanden, og tale sammen om, hvad der er bedst for barnet i en given situation. Fælles viden og samspil omkring barnet skaber børn, der lykkes med at være i god trivsel og udvikling. Forældrene skal ikke være i tvivl om, at vi vil deres børn det bedste og det er med udgangspunkt i barnets trivsel, læring og udvikling at vi arbejder sammen med forældrene. Vi bruger vores strategiske kompetencer til at ”guide”/vejlede forældrene til en forståelse for deres barn i institutionsfællesskabet og til at se udviklingspotentialer i deres forældrekompetence.    

 

Samarbejde med forældre om børns læring

 

Fokuseret forældreinvolvering gennem specifikke tiltag som f.eks. hjemmelæringsmiljøer og samarbejde med forældre skaber gode læringsmuligheder for børn. Forskning viser, at børn lærer bedst i hjemmet, bl.a. fordi relationen er stærkest der. Derfor skal der være en øget opmærksom på samspillet mellem forældre og personalet, og god kommunikation omkring hvad der er bedst for barnet i en given situation. Fælles viden og samspil omkring barnet skaber børn, der lykkes med at være i trivsel og udvikling. 

 

I forældresamarbejdet ligger desuden følgende samtaler: velkomst/introsamtale, 3-mdr- samtale forældremøder, overgangssamtale (vuggestuen til børnehave) og evt. handleplanssamtaler, hvis der en bekymring for barnets trivsel eller udvikling. Der er altid plads til flere samtaler, hvis behovet opstår.