Priser 2022

Forældrebetalingen 

Forældrebetalingen fastsættes med udgangspunkt i Københavns Kommunes satser for
forældrebetaling. LEO er dog ikke bundet af taksterne.

 

Betaling og Priser fra 01.01.2022

Vuggestuen  0-3 år:   3.588 kr.
Børnehaven 3-6 år: 2.036 kr.

 

Betalingen dækker vores løn, bleer til barnet, morgenmad indtil kl. 8:00, udgifter til materialer og aktiviteter.

 

Taksten er uafhængig af skiftet imellem stuerne.


Der gives søskenderabat, og der kan søges om økonomisk friplads på www.https://www.borger.dk/


Søskenderabatten er 50 % af den billigste plads, dog baseret på de kommunale takster.


Fripladstilskud søges af forældrene hos kommunen. Institutionen får herefter besked fra kommunen om tilskuddets størrelse og egenbetalingen vil blive reduceret tilsvarende.


Forældrebetalingen forfalder til betaling den 1. i måneden og skal betales via PBS.

PBS online tilmeldingslink

https://www.betalingsservice.dk/DOB/BS/CreditorGenerator.html

 

 

Udmeldelse skal ske skriftligt via mail eller SMS til Børnehuset LEO ApS adm. direktør med minimum en måneds varsel til den første. i en måned.