Priser 2024

Forældrebetalingen 

Forældrebetalingen fastsættes med udgangspunkt i Københavns Kommunes satser for
forældrebetaling. LEO er dog ikke bundet af taksterne.

 

Betaling og Priser fra 01.01.2024

Vuggestuen  0-3 år:   3.800 kr.
Børnehaven 3-5 år: 2.120 kr.

 

Betalingen dækker vores løn, bleer til barnet, morgenmad indtil kl. 8:00, udgifter til materialer og aktiviteter.

 

Er man bosat i anden kommune end København, kan prisen muligvis være anderledes. Da kommunernes tilskud til dagtilbud varierer fra kommune til kommune. 

 

Taksten er uafhængig af skiftet imellem stuerne.


Der gives søskenderabat, og der kan søges om økonomisk friplads på www.https://www.borger.dk/


Søskenderabatten er 50 % af den billigste plads, dog baseret på de kommunale takster.


Fripladstilskud søges af forældrene hos kommunen. Institutionen får herefter besked fra kommunen om tilskuddets størrelse og egenbetalingen vil blive reduceret tilsvarende.


Forældrebetalingen forfalder til betaling den 1. i måneden og skal betales via PBS.

PBS online tilmeldingslink

https://www.betalingsservice.dk/DOB/BS/CreditorGenerator.html

 

Udmeldelse skal ske skriftligt via mail eller SMS til Børnehuset LEO ApS adm. direktør med minimum en måneds varsel til den første. i en måned.