Børne- og læringsmiljø i LEO

Børne- og læringsmiljø i Børnehuset LEO

 

I Børnehuset LEO arbejder vi med børne- og læringsmiljøet både dagligt og periodevis. Vi kan ændre på de respektive stuer med jævne mellemrum, så det altid svarer til de aktiviteter og til de kompetenceområder, vi her og nu arbejder med. Vi er åbne og lyttende overfor ideer, forslag og initiativer som børnene tilkendegiver.

For at give børn lige deltagelsesmuligheder, skal vi behandle dem forskelligt, men have hele børnegruppen for øje så børnene kommer hinanden til gode. Da vi vil have meget fokus på ude liv, giver vi gode muligheder for fordybelse, nysgerrighed og eksperimenter i naturen. Vi vil ofte tage på tur en gang om ugen, hvor der er mulighed for at komme tæt på dyr og natur og hvor der er plads til leg og opsøge viden.

 

Det er vigtigt at give børnene tid og rum til at kunne fordybe sig i det de foretager sig. Det er vigtigt som den voksne at kunne dyrke langsommelighed med børnene. Nærværende voksne der giver børn tid til at fordybe sig skaber mere trygge og koncentrerede børn. Børnene får bedre selvværd for de føler at de bliver set og hørt, når de har tid og fordybelse i samværet med en voksen. 

 

Et vigtigt aspekt i den styrkede læreplan er, at der i højere grad skal fokuseres på læringsmiljøerne frem for at måle det enkelte barns læring. Skaber vi gode og inspirerende læringsmiljøer, vil barnet naturligt udvikle sig og udfolde de kompetencer, de tilegner sig med tiden. 

 

Undervisningsministeriet har i 2017 udviklet det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede læreplan, hvor der sættes øget fokus på læringsmiljøerne. Disse læringsmiljøer skal ledes, således at de understøtter og drager omsorg for alle børns dannelse, læring, trivsel og udvikling i et fællesskab, hvor alle børn er betydningsfulde. I denne sammenhæng er det særlig 2 elementer der har central betydning for læringsmiljøet understøttelse, nemlig processer og strukturer.

 

 

  1. Processer, fx samspillet mellem børn, relationer mellem børn og voksne, samarbejdet mellem medarbejdere, samarbejdet mellem Børnehuset LEO og forældrene m.v.

 

  1. Strukturer, fx medarbejdernes kompetencer, børnegruppens størrelse, de fysiske rammer og deres æstetiske udformning, normeringer m.v.

 

Børnenes deltagelse i læringsmiljøerne og i egne læringsprocesser er vigtige, det betyder at vi voksne skal være til stede og lytte engageret til det børnene fortæller os. De voksne bidrager gerne med egne erfaringer og oplevelser, således at børnene i samspil med de voksne bliver beriget i deres læreprocesser. Vores erfaringer og læringsmuligheder skal ses i relation til Børnehuset LEO’s overordnede vision.

 

 

 

Ovenstående billedet viser sammenhæng og helhed ift. det fælles pædagogiske grundlag - de 6 læreplanstemaer - de pædagogiske mål for sammenhæng mellem læringsmiljø og børns læring.