Tværfagligt samarbejde

I Børnehuset LEO samarbejder vi med tværfaglige samarbejdspartnere. Det kan være f. eks sundhedsplejerske og PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning).

 

Vi samarbejder bl.a. med psykologer og tale-høre-lærere mv. for at styrke den rette indsats omkring børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.