Tilsynsrapporter

Tilsyn

 

Som privat institution har vi pædagogisk tilsyn fra Københavns kommune. 


Det pædagogiske tilsyn består af et korps af tilsynsførende der varetager tilsynet med den private pasning i hele København.

Lovgrundlag:


Det pædagogiske tilsyn skal sikre, at der leves op til Dagtilbudslovens formålsparagraf §1. Retningslinjer og bestemmelser om privat børnepasning findes i vejledningen om dagtilbud, kapitel 32. Institutionen er selv ansvarlig for at efterleve dagtilbudslovens bestemmelser.

Indhold i tilsynet:


- Institutionens overordnede pædagogiske profil.
- Den pædagogiske læreplan og opfølgning på fokuspunkter med handleplaner og evaluering.
- Den pædagogiske linje i dagligdagen er den daglige praksis i overensstemmelse med mål fra den pædagogiske læreplan.
- Institutionens indsats for børns sproglige udvikling.
- Institutionens tilgang til børn og deres udviklingspotentialer.
- Dialogen i forældresamarbejdet.
- Personalesituationen – herunder vagtplaner.

 

Kilde: retsinformation.dk/dagtilbudsloven

 

2023 tilsynet

Årsrapport ved tilsyn 15.11.2023

Årsrapport 2023

 

 

 

Dato:                                     

 

 

Bemærkning:                                

 

Tilsynsførende:                    

 

27.06.2023

 

 

 Ingen anmærkninger

 

Københavns Kommune

          (Uanmeldt)

 

27.02.2023

 

 

 Ingen anmærkninger

 

 Københavns Kommune

 

 

  

2022 tilsynet

Se årsrapport ved tilsyn 13.10.2022

 Download: Årsrapport 2022 (pdf - 129 kb)

 

 

Dato:                                     

 

 

Bemærkning:                                

 

Tilsynsførende:                    

 

19.09.2022

 

 

 Ingen anmærkninger

 

Københavns Kommune

          (Uanmeldt)

 

25.04.2022

 

 

 Ingen anmærkninger

 

 Københavns Kommune

 

 

  

2021 tilsynet

Se årsrapport ved tilsyn 15.10.2021

Årsrapport 2021 (pdf - 143 kb)

 

 

Dato:                                     

 

 

Bemærkning:                                

 

Tilsynsførende:                    

 

17.08.2021

 

 

Ingen anmærkninger

 

Københavns Kommune

          (Uanmeldt)

 

13.04.2021

 

 

Ingen anmærkninger

 

Københavns Kommune

 

 

2020 tilsynet

Se årsrapport ved tilsyn 29.10.2020

Årsrapport 2020 (pdf - 143 kb)

 

 

Dato:                                     

 

 

Bemærkning:                                

 

Tilsynsførende:                    

 

29.10.2020

 

Ingen anmærkninger

 

 

Københavns Kommune

 

21.02.2020

 

Ingen anmærkninger

 

 

Københavns Kommune

 

2019 tilsynet

Se årsrapport ved tilsyn 10.12.2019

Årsrapport 2019 (pdf - 100 kb)

 

 

Dato:                                     

 

 

Bemærkning:                                

 

Tilsynsførende:                    

 

09.10.2019

 

 

Ingen anmærkninger

 

Københavns Kommune

 

13.08.2019

 

 

Ingen anmærkninger

 

Københavns Kommune

          (Uanmeldt)

 

02.07.2019

 

 

Ingen anmærkninger

 

Københavns Kommune