Det pædagogiske læringsmiljø

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber sammenhæng til børnehaveklassen?


I Børnehuset LEO har vi etableret før-skoleundervisning hver tirsdag, som også kan ses på LEO’s ugeplan. Her lærer vi børnene førskole-aktiviteter og skoleparathed. Rent fysisk har vi indrettet en mini-skolestue med borde og stole og tavle, og børnene har hver en mappe til tegninger og opgaver. Hver tirsdag er der "pre-school" hvor børnene er i skolegruppen. Vi arbejder med at række hånden op og synger sange og flere aktiviteter, der peger frem mod skole. Børnene lærer meget konkret at markere, vente på tur og lytte til hinanden og fælles opmærksomhed. Børnene lærer at håndtere blyant og tegne og skrive deres navn. Pædagogisk præsenteres børnene for bogstaver og tegninger og konkrete opgaver og kan i eget tempo og egen udvikling tilegne sig færdigheder, således at de ender med at kunne tegne et fint hus, male inden for stregerne og skrive deres navn mv. Aktiviteterne er tilrettelagt, så de tilgodeser de mål, børnene skal opfylde ved skolestart. Forskning har vist at børns sociale forudsætninger er en vigtig faktor for en god skolestart. I Børnehuset LEO arbejder vi med de kommende skolestarteres sociale kompetencer ved differentierede fællesskaber. Børnene er i fokusgrupper, hvor der udarbejdes handleplaner med fokus på børnenes trivsel, social udvikling, dannelse og læring. Der lægges vægt på de positive egenskaber i handleplanerne og der udarbejdes strategier for at understøtte børnenes kompetencer som de ikke mestrer endnu. Vi arbejder målrettet med at skabe fællesskaber kendetegnet tolerance, respekt, omsorg og mod som er en fast del i vores ugeplaner. Planlagte pædagogiske aktiviteter fra ”Aktivitetshæfte fra fri for Mobberi” med leg for at styrke børnenes sociale kompetencer er en fast del i ugeplanerne.